การออกแบบพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงปัจจัยธรรมชาติ เพื่อบ้านเย็นสบาย ลดพลังงานการใช้ไฟฟ้า

การทำบ้านให้เย็นทั้งเงื่อนไขของการสร้างบ้านใหม่ หรือปรับปรุงบ้านเก่ามีจุดประสงค์เดียวกันคือ สภาวะอยู่สบายของผู้อยู่อาศัย และการช่วยลดการใช้พลังงานภายในบ้าน อันได้แก่ พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆ ที่มีผลต่อเนื่องสัมพันธ์กับการออกแบบ หรือปรับปรุงตัวบ้าน คือ ไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบทำความเย็นภายในบ้าน หากกล่าวทั่วไปของเจ้าของบ้านแล้วมีหลักการใช้งานอุปกรณ์อยู่ง่ายๆ คือ ร้อนก็เปิดพัดลม เปิดเครื่องปรับอากาศ มืดไม่สว่างก็เปิดไฟ เหล่านี้คือธรรมชาติของผู้อยู่อาศัย แต่ผู้อยู่อาศัยลืมไปว่าธรรมชาติที่โลกสร้างขึ้นคือ แสงอาทิตย์ ความร้อน แสงสว่าง ลมประจำ ล้วนมีผลให้ผู้ออกแบบบ้าน (สถาปนิก) และเจ้าของบ้านสามารถนำมาขบคิดให้กลายเป็นเงื่อนไข หรือปัจจัยสนับสนุนการออกแบบพื้นที่ใช้สอย ส่วนประกอบอาคารเพื่อให้ตอบเรื่องสภาวะน่าสบาย และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าข้างต้นได้

การออกแบบตามทิศทางแดด/ลมประจำ :
เจ้าของบ้านจะพบว่าธรรมชาติของพื้นที่ดินของบ้านเราในรอบปีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการโคจรของดวงอาทิตย์ และลมประจำ การป้องกันความร้อน และการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติมีผลอย่างมาก ดังนั้น ตำแหน่งของห้อง และรูปแบบของเปลือกอาคารจะเป็นคำตอบที่จะสอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว เช่น ห้องที่ใช้งานประจำอยู่ทางทิศเหนือสามารถเปิดช่องเปิดได้มากๆ นำแสงธรรมชาติมาใช้ได้โดยไม่ร้อนเพราะไม่ใช่แสงตรงจากดวงอาทิตย์ ทิศตะวันตกควรให้ความสำคัญกับการป้องกันความร้อนที่ผนังด้วยการสร้างเปลือก หรือเกราะกันความร้อน ไปพร้อมกันกับเรื่องวัสดุ การเปิดช่องเปิดเลือกเปิดในทิศทางลมประจำทางทิศใต้และเหนือ เป็นต้น

ข้อมูลต้นฉบับ

http://www.scgbuildingmaterials.com/th/HomeConsult/Blog/new-home/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published.