ในแวดวงการเงินการธนาคาร หลายคนอาจเคยได้ยินคำศัพท์คำว่า KYC (Know Your Customer : KYC) อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหมายถึง กระบวนการการรู้จักลูกค้าที่สามารถระบุตัวตน (Identification) และพิสูจน์ตัวตน (Verification) ได้อย่างถูกต้อง เรื่องนี้จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะการเปิดบัญชีธนาคารหรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผู้ใช้ต้องเปิดเผยข้อมูลและผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อมูลของลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) เพื่อเป็นการยืนยันและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการโจรกรรม และวิธีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าระบบที่มักเห็นกันบ่อยมากที่สุด คือ การใช้รหัสผ่าน แต่ก็ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ดีหากรหัสผ่านถูกขโมยไป

เว็บต้นฉบับ

https://www.krungsrifinnovate.com/th/blog/investment/november-2560/get-to-know-kyc-buy-why-it-important-for-banking.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.